Wireless Innovation Arena

Nyheter om testmiljön

5G innovationsnät stängs tillfälligt ned 
Sveriges samtliga 5G testbäddar stängs tillfälligt ned under Post och Telestyrelsens (PTS) pågående frekvensauktion. Nedstängningen gäller från och med den 1 november. 
Nätet bedöms vara nere i ett par veckor.
 


Nu har vi två Industrial Devices för testning:
 
1 st Fibocom 5G-modul formfaktor M.2, modellbeteckning FM150
1 st Fibocom Evaluation Board (EVK) för FM150
Modulen är monterad på EVK:n
 
1 st Fibocom 5G-modul formfaktor LGA, modellbeteckning FG150
1st Fibocom Evaluation Board (EVK) för FG150
Modulen är monterad på EVK:n via en sk ADP-modul

Ny 5G uppgradering,  7 oktober, 2020
Luleå Outdoor site uppgraderad till 20.Q3. Detta är en speciell uppgradering för LTU siten enbart där Ericsson Research skall göra tester av  kortare fördröjning av nätet (Latency).

Nyheter om projektet  &  5G tekniken