Nyheter

Välkommen på 5G workshop   17 oktober, 2019
Få reda på mer om 5G testmiljön på Luleå tekniska universitet, de möjligheter som finns för företag att genomföra pilottester och vad som provats hittills. Vi berättar om planerna kring en 5G inomhusmiljö, Tor Björn Minde från RISE pratar om möjligheterna med 5G-Edge och Ericsson berättar om 5G uppkopplade bilar. Det kommer även att finnas tid för företag att pitcha case idéer, workshopa och nätverka. Vi bjuder på en enklare lunch.
Läs mer och anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/156699-5g-workshop
Motsvarande event kommer att ske i Skellefteå senare i höst.

5G uppgradering sker den 25:e september   17 september 2019
Planerad mjukvaruuppgradering av systemet sker denna dag till version 19Q3.
 

Förbättrad prestanda, delvis!   16 september 2019
Efter dom mjukvaruuppgraderingar som skett så når vi nu ca 1 Gbs nedlänk. På upplänk felsöks just nu då vi endast ligger på ca 8 Mbs.


Systemet uppdaterat, samt ny utrustning på gång   10 juni 2019
Systemet har nu uppdaterats så att hastigheter (nedlänk) på drygt 300 Mb/s skall kunna uppnås. Vi kommer under veckan att få tillgång till ytterligare WNC Router samt ett antal SIM-kort för testning. 
Systemet kommer kontinuerligt uppgraderas med ny mjukvara ca 1-2 ggr per månad för ny och utökad funktionalitet. Mer information kring detta finner du här på webben.


5G Hub North nu även med LoRaWan    28 maj 2019
Testplatsen har nu kompletterats av Lunet AB att även innefatta en LoRaWan installation. Detta möjliggör att även kunna prova smalbandiga (låg överföringshastighet) Internet of Things lösningar. För mer information kontakta Lunet AB (här).
Läs mer om LoRaWan här: https://en.wikipedia.org/wiki/LoRa


5G installationen uppgraderad med senaste mjukvaran   27 maj 2019
5G Basstationen är nu upgraderad med senaste mjukvaran vilket möjliggör överföringshastigheter på upp till drygt 300 Mbit/s.
Nya uppgraderingar kommer ske löpande under projektet.


Första testerna genomförda   15 maj 2019
Infovista AB har genomfört dom första initiala testerna av systemet! https://www.infovista.com/


5G samtal genomfört
Första provsamtalet är nu gjort via 5G i Luleå. Samtalet genomfördes torsdag eftermiddag den 9 maj inom CDT projektet Wireless Innovation Arena från testmiljön 5G Innovation Hub North på Luleå tekniska universitet. 

Det är inte första gången ett innovativt samtal har kommunicerats i regionen. Världens första GSM samtal i labbmiljö gjordes hos Telia Research redan år 1989. Det är en fin tradition att bygga vidare på!  

5G installationen pågår nu på Luleå tekniska universitet

30 april, 2019

5G installationen pågår nu på Luleå tekniska universitets campus i Luleå. Den beräknas att vara klar inom några dagar. Vi är därmed snart redo att påbörja testerna och experimenten via projektet Wireless Innovation Arena och 5G testbädden 5G Innovation Hub North.

Projektet Wireless Innovation Arena fokuserar på branschen för trådlös kommunikation i Övre Norrland där parter tillsammans med användare skapar innovativa tjänster baserad på ny teknik. Tillsammans med akademi, institut, storföretag, offentlig sektor och slutanvändare, kommer vi att utveckla kompetens och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Främst kommer detta att ske inom området för trådlös kommunikation, specifikt 5G som är en viktig möjliggörare för att sakernas internet ska nå sin fulla potential.
Luleå tekniska universitet (LTU) och dess centrumbildning Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) är projektägare. Projektet drivs tillsammans med Ericsson, Telia och Tieto och finansiärerna är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten och Luleå kommun.

En viktig del i projektet är den 5G-testmiljö vid namn 5G Innovation Hub North som finns i samverkan med Telia. Där ska företag enkelt kunna utföra olika typer av tester och experiment för att validera nya produkter och tjänster. Vi välkomnar nu företag till 5G testmiljön där vi kan bidrar med stöd, rådgivning och validering vid framtagning av nya erbjudanden samt forskningssamverkan och samarbeten mellan universitetet och forskningsinstitutet RISE. 

För frågor rörande företagssamverkan & 5G testmiljön är ni välkomna att kontakta:
Arne Gylling
070-530 33 39
arne.gylling@ltu.se

Artiklar om projektet  &  5G tekniken