5G för vård och omsorg i Övre Norrland

5G kan underlätta användning av ny teknik inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Det kan handla om allt från uppkopplade duschrobotar till avancerade larm- och övervakningsfunktioner.  Med anledning av detta har ett nytt projekt vid namn 5G för vård och omsorg i Övre Norrland startat. 

Mål
​​​​​​Projektmålet är att inom området 5G vård och omsorg stärka branschen i Övre Norrland genom ny kunskap som tillförts små och medelstora företag i ett gemensamt arbete kring innovation. En viktig del av projektet är att stötta regionens SMF med syfte att skapa nya innovationer inom branschen för trådlös kommunikation. Att låta små- och medelstora företag, myndigheter och forskare testa 5G i verkliga miljöer, är själva syftet med den 5G-testbädden som nu finns vid Luleå tekniska universitet och som kommer att användas i projektet.

Projektets övergripande mål är att göra Övre Norrland till en av de naturliga innovationsmiljöerna för att utveckla och testa lösningar inom 5G för vård och omsorg. 

Förväntat resultat
På kort sikt väntas arbetet att resultera i att erbjudanden har tagits fram av medverkande SMF baserade på aktiviteter inom projektet och att befintliga erbjudanden hos medverkande SMF når marknader utanför hemmaregionen. 

På lång sikt har projektet avsikt att skapa nya centrala mötesplatser och samverkansmiljöer som lever vidare och vidareutvecklas efter projektet samt bidragit till ett mer inkluderande samhälle. 

Parter
Projektet ägs av Luleå tekniska universitet och drivs tillsammans med Region Norrbotten, Region Västerbotten samt de fyra kommunerna Övertorneå, Luleå, Storuman och Skellefteå. Därtill deltar Ericsson, Telia Company och Tieto EVRY i projektet. 

Huvudfinansiär
Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland, inom insatsområdet "Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation".

Projektperiod
Januari 2020 - april 2023

Vill du delta i projektet eller testa i våra testbäddar, kontakta:
Karl Andersson, Biträdande professor, Verksamhetsledare CDT,  Luleå tekniska universitet
0910-585364
karl.andersson(at)ltu.se


 

Testmiljöer


Övertorneå
 

I Övertorneå görs 5G-utbyggnaden hos Särkivaaragården som är beläget i centrum.

Här finns både en hälsocentral och ett äldreboende. Vi kommer inom projektet utrusta vissa delar av dessa lokaler med 5G utrustning för att möjliggöra test av nya innovativa lösningar inom vård och omsorg.

 


Skellefteå

I Skellefteå görs 5G-utbyggnaden hos Skellefteå Science City AB i deras lokal The Great Northern, Storgatan 53, Skellefteå.

Där erbjuds en utmärkt samverkansmöjlighet för forskning, innovation och utveckling inom alla branscher för både företag, forskare och studenter. Vi erbjuder test- och demonstrationsmöjligheter för olika typer av banbrytande och innovativa 5G-tjänster och produkter. 

 


Storuman

I Storuman görs 5G-utbyggnaden vid Storumans Sjukstuga som är belägen i centrum.
 
 Projektet kommer att utrusta delar av sjukstugans lokaler med 5G utrustning för att möjliggöra test av nya innovativa lösningar inom vård och omsorg. På sjukstugan i Storuman samlas vårdrelaterade funktioner för hela kommunen. Här finns en hälsocentral, tandläkarmottagning, akutmottagning, vårdavdelning och hemsjukvård under samma tak. På hälsocentralen finns också ett så kallat samhällsrum och ett egenvårdsrum där medborgare bl a själv kan mäta sitt blodtryck, vikt och puls. Samhällsrum finns även i Slussfors och Gunnarn och de kan också användas för att träffa vårdpersonal på distans genom ett videobesök.
 


Luleå

I Luleå görs 5G-utbyggnaden i Kronandalen​​​​​​​.
 
Här pågår byggnation av ett nytt Vård och Omsorgsboende med planerad inflyttning Februari 2021. Tillsammans med Luleå kommun planerar vi för installation av 5G i delar av huset.

 PRESS


Artikel i Norran: Vill satsa på ny teknik i vården 
Skellefteå kommun vill satsa på spjutspetsteknologi inom vård och omsorg. Ett projekt som heter 5G för vård och omsorg, initierat av LTU, har fått klartecken. ”Det är jätteroligt och nu kan vi börja dra igång det här och arbeta,” säger projektledaren Karl Andersson.

Läs hela artikeln nedan.

 


Artikel i Norran: The Great Northern först med 5G 
Projektets övergripande mål är att göra Övre Norrland till en av de naturliga innovationsmiljöerna för att utveckla och testa lösningar inom 5G för vård och omsorg. Projektet förväntas göra norra Sverige till en naturlig innovationsmiljö för utvecklandet av lösningar kopplade till 5G. Innovationshuset The Great Northern är en av projektets testbäddar och därmed först ut att erbjuda 5G i Skellefteå.

Läs artikeln här: http://skellefteasciencecity.se/en/news/the-great-northern-aer-foerst-ut-i-skellefteaa-med-5g/

Läs artikeln i Norran här (låst): https://norran.se/bli-prenumerant/artikel/grmexm6l

 

Artikel på SVT /Digital Impact North /Västerbottens-Kuriren: Storumans sjukstuga får 5G
Storumans sjukstuga blir först ut i Region Västerbotten med 5G, femte generationens mobilnät. Installationen ska påbörjas under hösten 2020 och förhoppningen är att ny vårdteknik ska kunna börja användas i glesbygden. 

Läs SVT artikeln här:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/storuman-sjukstuga-far-5g-ska-varden-klara-att-ge-den-vard-befolkningen-vill-ha-sa-maste-vi-ta-hjalp-av-tekniken

Läs Digital Impact North artikeln här:
https://digitalimpactnorth.se/index.php/2020/06/26/5g-ger-smart-teknik-till-storumans-sjukstuga/

Läs Västerbottens-Kuriren artikeln här:
https://www.vk.se/2020-06-25/sjukstugan-i-storuman-forst-ut-med-5g

 

Välkommen till invigningen av 5G–testmiljön i Skellefteå

När: 20 november 2020, kl. 8:00 - 9:00

Var: Online och på The Great Northern

Nu öppnar officiellt en testmiljö för 5G i Skellefteå. Syftet med 5G-installationen är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö där företag, studenter och organisationer kan testa nya idéer, tillämpningar och användningsfall. Målet är att skynda på utvecklingen och bygga framtidens digitala lösningar. 5G tekniken innebär bland annat förbättringar för högre datahastigheter, kortare fördröjningar och högre tillförlitlighet. Infrastrukturen är avgörande för all teknikutveckling, exempelvis inom sjukvården. 

Mer info & anmälan


FÖRSUMBART STÖD

Redovisning av erhållet försumbart stöd inom projektet. 
 
Nedan finns en blankett att ladda ner avseende en redovisning av det stöd ni erhållit från projektet samt i vilken form ni fått detta. Denna information skall enligt Tillväxtverkets regler alltid redovisas. 

Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Mer information finns i blanketten.För information om vad som räknas som försumbart stöd, se nedan.