Blanketter


1. Försumbart stöd

Redovisning av erhållet försumbart stöd inom projektet. 

Nedan finns en blankett att ladda ner avseende en redovisning av det stöd ni erhållit från projektet samt i vilken form ni fått detta. Denna information skall enligt Tillväxtverkets regler alltid redovisas. 
Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Mer information finns i blanketten.


Intyg om försumbart stöd som ska skickas in till Tillväxtverket innan test inleds.
 

För information om vad som räknas som försumbart stöd, se nedan.


2. Ansökan Samarbete

Fyll i en ansökan som beskriver de tester som ni vill göra i 5G-testmiljön.
 


3. Resultat av samarbete

Efter avslutade tester ska ni skriva en kort rapport om resultatet av samarbetet.