Wireless Innovation Arena

Företagssamverkan
Utvecklingen inom trådlös teknik för uppkoppling av platser, människor och saker startade redan med NMTtekniken som kom på 1980-talet. Därefter har tekniker som GSM, 3G och 4G tagit vid och öppnat oanade möjligheter för trådlös kommunikation enligt devisen ''var som helst, när som helst till vem som helst''. Parallellt har tekniker som Wi-Fi möjliggjort billig uppkoppling i hem, kontor och i närmiljöer. Inom området för sensorkommunikation finns också tekniker som LTE-M, NB-IoT och LoRaWAN runt hörnet.

Nu väntar en massiv utrullning av 5G från 2020 och framåt. Vi välkomnar därför små och medelstora företag att genomföra tester och experiment i samverkan i 5G-testbädden "5G Innovation Hub North" som finns på Luleå tekniska universitet.

Vi välkomnar företag att genomföra tester och experiment i 5G testmiljön. Vi bidrar bl a med:
• Stöd, rådgivning och validering vid framtagning av nya erbjudanden
• Forskningssamverkan och samarbeten mellan Luleå tekniska universitet och forskningsinstitutet RISE

Välkommen att kontakta oss för mer information
 


I samarbete med testmiljön:
Ericssons 5G RC BIL


Som en del av Wireless Innovation Arena-projektet utvecklade studenter från Luleå tekniska universitet en RC-bil med 5G-kapacitet vid Ericsson Research i Luleå.

Plattform för 5G utveckling
Studenterna som utvecklade RC-bilen, Martin Blaszczyk och Morgan Johansson, gjorde detta under deras sommarpraktik på Ericsson Research. Målet med projektet var att ha en modulär, billig och säker plattform för studenter att utveckla applikationer för den nya 5G-testplatsen och ge dem tillgång till banbrytande kommunikationsteknik på ett tillgängligt och roligt sätt.

Utvärdering av realtidsprestanda för 5G-nätverk
Med användning av RC-bilen kommer möjligheten att utvärdera realtidsprestanda för ett 5G-nätverk med krävande video, eller andra medier. Det är trafik som ställer höga krav på både bithastighet och latens. RC-bilens relativt höga hastighet gör det möjligt att testa gränserna för olika positioneringstekniker. Detta ger också möjlighet att visa olika 5G-tekniker som QoS (Service of Quality) och slicing och beam forming (tekniker för att skikta trafiken i nätet respektive styra radiotrafiken till precis den plats där användaren befinner sig). RC-bilen kommer också att användas för att utvärdera prestandan och utvärdera effekterna av olika förbättringar som QoS och handover-optimering i 5G-installation i gruvor, inom ramen för EU-projektet SIMS.

Bilens utrustning
Studenterna Martin och Morgan byggde om och utrustade bilen för fjärrkontroll över 5G New Radio (NR). Bilen har tre kameror, fram, bak och ovan, som strömmar livevideo till den som styr bilen över nätverket. Den har även en GPS för att få bilens position och hastighet i realtid. Den inbyggda datorn är ett NVIDIA Jetson Nano-kort som kör Ubuntu där Robotic Operating System (ROS) är implementerat för att ta hand om kontrollen av bilen.

Experimentplattform för forskningsexperiment
RC-bilens lilla storlek gör den möjlig att använda som experimentplattform för olika forskningsexperiment för branschen. Även om bilens skalstorlek på 1:10 kan förhindra att den används i de mest krävande miljöerna såsom djupt vatten, tjock lera etc., kan den fortfarande vara ett användbart verktyg för att utvärdera användningsfall i liknande miljöer. Framtida arbete som skulle kunna genomföras med RC-bilen som testplattform är autonom körning med bildbehandling. Den höga hastighetsanslutningen som kommer med 5G NR, gör det möjligt att göra en del av realtidsbehandlingen i RC-bilen och en del bearbetning i ett edge moln.

film från testkörningen