Företagssamverkan

Utvecklingen inom trådlös teknik för uppkoppling av platser, människor och saker startade redan med NMTtekniken som kom på 1980-talet. Därefter har tekniker som GSM, 3G och 4G tagit vid och öppnat oanade möjligheter för trådlös kommunikation enligt devisen ''var som helst, när som helst till vem som helst''. Parallellt har tekniker som Wi-Fi möjliggjort billig uppkoppling i hem, kontor och i närmiljöer. Inom området för sensorkommunikation finns också tekniker som LTE-M, NB-IoT och LoRaWAN runt hörnet.

Nu väntar en massiv utrullning av 5G från 2020 och framåt. Vi välkomnar därför små och medelstora företag att genomföra tester och experiment i samverkan i 5G-testbädden "5G Innovation Hub North" som finns på Luleå tekniska universitet.

Vi välkomnar företag att genomföra tester och experiment i 5G testmiljön. Vi bidrar bl a med:
• Stöd, rådgivning och validering vid framtagning av nya erbjudanden
• Forskningssamverkan och samarbeten mellan Luleå tekniska universitet och forskningsinstitutet RISE

Välkommen att kontakta oss för mer information