Försumbart stöd


Redovisning av erhållet försumbart stöd inom projektet. 
 

Nedan finns en blankett att ladda ner avseende en redovisning av det stöd ni erhållit från projektet samt i vilken form ni fått detta. Denna information skall enligt Tillväxtverkets regler alltid redovisas. 

Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Mer information finns i blanketten.

 
För information om vad som räknas som försumbart stöd, se nedan.