Nyheter

5G samtal genomfört

Första provsamtalet är nu gjort via 5G i Luleå. Samtalet genomfördes torsdag eftermiddag den 9 maj inom CDT projektet Wireless Innovation Arena från testmiljön 5G Innovation Hub North på Luleå tekniska universitet. 

Det är inte första gången ett innovativt samtal har kommunicerats i regionen. Världens första GSM samtal i labbmiljö gjordes hos Telia Research redan år 1989. Det är en fin tradition att bygga vidare på!  

5G installationen pågår nu på Luleå tekniska universitet

30 april, 2019

5G installationen pågår nu på Luleå tekniska universitets campus i Luleå. Den beräknas att vara klar inom några dagar. Vi är därmed snart redo att påbörja testerna och experimenten via projektet Wireless Innovation Arena och 5G testbädden 5G Innovation Hub North.

Projektet Wireless Innovation Arena fokuserar på branschen för trådlös kommunikation i Övre Norrland där parter tillsammans med användare skapar innovativa tjänster baserad på ny teknik. Tillsammans med akademi, institut, storföretag, offentlig sektor och slutanvändare, kommer vi att utveckla kompetens och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Främst kommer detta att ske inom området för trådlös kommunikation, specifikt 5G som är en viktig möjliggörare för att sakernas internet ska nå sin fulla potential.
Luleå tekniska universitet (LTU) och dess centrumbildning Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) är projektägare. Projektet drivs tillsammans med Ericsson, Telia och Tieto och finansiärerna är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten och Luleå kommun.

En viktig del i projektet är den 5G-testmiljö vid namn 5G Innovation Hub North som finns i samverkan med Telia. Där ska företag enkelt kunna utföra olika typer av tester och experiment för att validera nya produkter och tjänster. Vi välkomnar nu företag till 5G testmiljön där vi kan bidrar med stöd, rådgivning och validering vid framtagning av nya erbjudanden samt forskningssamverkan och samarbeten mellan universitetet och forskningsinstitutet RISE. 

För frågor rörande företagssamverkan & 5G testmiljön är ni välkomna att kontakta:
Arne Gylling
070-530 33 39
arne.gylling@ltu.se

Artiklar om projektet  &  5G tekniken